Kasutustingimused

1. Üldtingimused
1.1 Veebipoe www.blashy.eu (edaspidi Veebipood) kasutustingimusi (edaspidi Tingimused) kohaldatakse kõikidele õigussuhetele, kaupade pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset Veebipoe kasutaja (edaspidi Klient) ja Veebipoe omaniku Blashy OÜ; (edaspidi Müüja), registrikood 14689301, aadress Lõime 16, Tallinn, 10312, e-post info@blashy.eu vahel.
1.2 Lisaks Tingimustele kohalduvad Veebipoele Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Müüjal on õigus Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused on leitavad Veebipoes ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. Veebipoe kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud.
2. Hinnad
2.1 Veebipoe hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu vastavalt Eesti seaduses sätestatud määrale.
2.2 Hinnale lisandub kauba saatmiskulud. Saatmiskulud kuvatakse Veebipoes enne ostu sooritamist, nii et Kliendil on võimalik nendega tutvuda ja valida endale sobiv variant.
2.3 Müüja võib igal ajal muuta Veebipoes nähtuvaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel www.blashy.eu ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.
2.4 Kui Kliendi tellimus on esitatud enne, kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.
2.5 Soodustuse olemasolul arvutatakse kauba allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis või see rakendub automaatselt.
3. Tellimuse vormistamine
3.1 Tellimust on võimalik vormistada nii külalisena kui ka sisse logides.
3.1 Tellimuse esitamiseks valib Klient soovitud kaubad ja lisab need ostukorvi. Ostukorvis olevaid tooteid saab Klient vaadata, muuta koguseid ja eemaldada. Samal lehel on näha ka saatmiskulud ja kogusumma.
3.2 Tellimust esitades on Klient kohustatud sisestama oma andmed: nimi, e-posti aadress, ettevõte (kui ostab ettevõte) saatmise aadress ja telefon. Vajadusel saab Klient lisada täiendavaid andmeid saatmise kohta.
4. Tasumine
4.1 E-poes saab tasuda turvaliselt Maksekeskuse AS vahendusel Eesti pankade (SEB, Swedbank, LHV, Luminor, CoopPank) pangalinke kasutades. Samuti PayPali, Apple Pay ja krediitkaardiga.
4.2 Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna.
4.3 Müügileping Kliendi ja Müüja vahel jõustub, kui makse on jõudnud Müüja arveldusarvele.
5. Saatmise tingimused
5.1 Kaubad saadetakse Kliendile pärast makse laekumist Müüja arveldusarvele, kuid mitte hiljemalt kui 5 tööpäeva jooksul.
5.2 Kauba saatmiskulud tasub Klient. Kauba saatmise tasu arvutatakse ostukorvis ja see sõltub Kliendi valitud kättetoimetamise viisist ning asukohast.
5.3. Kauba saatmiseks kasutab Müüja Omniva, Itella Smartpost ning DPD teenuseid, ning kaup saadetakse Kliendi valitud pakiautomaati.
5.4 Kaup jõuab Kliendi valitud pakiautomaati keskmiselt kahe tööpäeva jooksul, maksimaalselt 10 tööpäeva jooksul.
5.5 Müüja ei vastuta tarneviivituste või tekkinud probleemide eest juhul, kui viivitus või probleem on tekkinud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel sisestatud andmete ebatäpsusest või kullerfirma tõttu.
6. Taganemisõigus
6.1 Kliendil on võimalik peale kauba kättesaamist taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul teavitades tagastamise soovist Müüjat e-posti aadressil info@blashy.eu
6.2. Taganemisõigus ei kohaldu, kui Kliendiks on juriidiline isik.
6.3. Tagastada ei ole võimalik kaupa, mis ei ole kõlblik tagastamiseks tervisekaitse või hügineelistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.
6.4. Tagastatavat kaupa ei tohi 14 päeva jooksul kasutada Kliendi poolt muul eesmärgil, kui on vajalik kauba omadustes ja toimimiseks veendumiseks nagu Kliendil oleks võimalik seda teha tavapäraselt füüsiliselt kaupluses.
6.5. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja samas seisukorras, mis Kliendini jõudes. Kaup peab olema kasutamata ehk kaubal ei tohi esineda kasutusjälgi, kahjustusi, mida Tootel ei olnud Kliendini jõudes. Kasutamisjälgedega ja muude kahjustustega tagastatavaid kaupa Müüja ei aktsepteeri ja need saadetakse tagasi Kliendile.
6.4. Kauba tagastamiskulud tasub Klient. Kauba maksumuse Kliendile tagastab Müüja 14 päeva jooksul, alates hetkest, millal Klient edastas Müüjale taganemisavalduse. Kui kaup ei jõua müüjani 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest, tasub Müüja kauba maksumuse Kliendile alates kauba kättesaamise hetkest kahe tööpäeva jooksul.
6.5 Kui kaubal esineb puudusi, on Klient kohustatud võtma ühendust Müüjaga esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kaks kuud. Müüja asendab kauba või juhul, kui see ei ole võimalik, tagastab Kliendile kauba maksumuse vastavalt punktis 6.4 sätestatule. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
6.6 Müüja tasub Kliendi arvelduskontole kauba maksumuse punktide 6.4. ja 6.5 korral ja saatmiskulud punkti 6.5. korral (nii esialgse kui ka tagasisaatmise).
6.7 Müüja jätab endale õiguse lepingu lõpetamiseks, juhul kui Kliendi poolt tellitud kauba hind ei olnud korrektne Veebipoe tehniliste- või inimtekkeliste probleemide tõttu. Lepingu lõpetamisest teavitatakse Klienti ning tagastatakse tasutud summa esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba tellimisest ning Kliendi poolt tasutud summa jõudmist Müüja arvelduskontole.
7. Pretentsioonide esitamine
7.1 Müüja vastutab Kliendile müüdud kauba puuduste eest, mis olid olemas kauba üleandmisel Kliendile ning mis ilmnevad kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile. Pärast üleandmist tekkinud puuduste eest Müüja ei vastuta.
7.2 Kõik esitatud pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust vähemalt 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
7.3 Kui kauba puuduste eest vastutab Müüja, asendab või parandab Müüja puudustega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada või asendada, tasub Müüja kõik kauba müügilepinguga kaasnenud tasud.

8. Isikuandmete töötlemine
8.1 Isikuandmete töötlemise tingimused on leitavad www.blashy.ee/privaatsuringimused
9. Vastutus
9.1 Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud vastavalt õigusaktides sätestatule.
9.2 Müüja vastutus on piiratud kauba koos saatmiskulude maksumusega.
9.3 Müüja ei vastuta veebikeskkonda eest, mis ei kuulu www.blashy.eu keskkona alla, sh Maksekeskus AS lingid.

10. Vaidluste lahendamine
10.1 Müüja ja Kliendi vahel tekkinud vaidlusi lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse ning Tarbijavaidluste komisjoni või maakohtusse.
10.2 Võimalus on lahendada kaebusi ka Euroopa Liidu veebipõhise vaidluste lahendamise keskkonnas.